Teadusfoorumil arutletakse teaduse hindamise tuleviku üle
Täna Tartus Dorpati Konverentsikeskuses toimuval teadusfoorumil teadusEST2018 on seekord teemaks "Teaduse hindamise tavad ja unistused – kuidas murda vanu mõttemalle". "Teadustööde hindamine on vastutusrikas ja pikaajalise mõjuga tegevus," ütles Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. "Sellest oleneb, millised uurimissuunad või uurimisrühmad saavad arenemiseks rahalist toetust. Teadusele eraldatud maksumaksja raha on piiratud ning seda tuleb kasutada võimalikult hästi, et ühiskond tehtavast tööst võimalikult palju võidaks. Seepärast on hindamise teemaline arutelu äärmiselt oluline."  Seekordsel teadusfoorumil arutatakse, kuidas vähendada vastuolusid teaduse hindamisel ning millised abinõud oleksid selleks võimalikud uurimistoetuste andmise tingimustes ja hindamiskogude moodustamises. Teadusfoorum teadusEST on teadlastele suunatud iga-aastane info- ja arvamusvahetusüritus, kus räägitakse olulisematest arengutest Eesti teadusmaastikul ning arutletakse päevakajaliste küsimuste üle. Teadusfoorumil saavad sõna nii teadlased kui teaduse korraldajad, et dialoogis lahendusteni jõuda. Teadusfoorumi arutelu ja osalejate ettepanekud on sisendiks uurimistoetuste taotlemise ja hindamise korralduse üle vaatamisel. Teadusfoorumist teevad ülekande UTTV ja ERR Novaator. Teadusfoorumi ajakava. 
EST