Reps: eesti keele elujõudu mõjutab iga Eesti inimese soov rääkida ja kirjutada eesti keeles
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tänas konverentsil „Eesti riigikeele sajand“ Eesti keeleteadlasi, -õpetajaid, -korraldajaid, -tehnolooge ja teisi eesti keele kestmisse ja arendamisse panustajaid ning tõi esile, et maailma ligi seitsme tuhande keele seas kuulub eesti keel 50 arenenuma keele hulka. Minister Mailis Reps sõnas, et eesti keele elujõudu mõjutab iga keelekasutaja soov rääkida, mõelda ja kirjutada eesti keeles. „Kõigil eesti keele ja kultuuri kandjatel on vastutus järeltulevate põlvede ees,“ sõnas Reps. „Et iga laps, kuigi ta pluusi peal võib olla inglisekeelne tekst, räägiks eesti keeles, mängiks eestikeelseid mänge ja loeks eestikeelseid raamatuid. Et iga üliõpilane ja teadlane, kuigi ta loeb ingliskeelseid artikleid ja osaleb rahvusvahelises uurimisgrupis, jagaks oma mõtteid ja teadmisi teiste eestlastega eesti keeles. Et meie külalisedki tajuksid – see rahvas on uhke oma keele üle, see rahvas väärib oma keelt.“ Minister lisas, et ükski loomulik keel ei sünni seaduse või käsu jõul, vaid kasvab ajapikku ning seega ulatuvad eesti keele juured palju kaugemale ajalukku. „Ma loodan, et alanud eesti keele aasta kõnetab inimesi ja paneb mõtlema, et eesti keel - nii iseenesestmõistetav ja igapäevane - on saanud praeguse kuju sihiteadliku töö tulemusena ning ajaloo keerdkäikudele vaatamata,“ ütles minister Mailis Reps. „Soovin, et 2019. aasta oleks täis eesti keelega seotud üritusi ja tegevusi, et igas maanurgas oleks sünnipäeva hõngu, eesti keele talguid ja teisi ettevõtmisi, häid mõtteid ning märkamist.“ Haridus- ja Teadusministeerium on kuulutanud 2019. aasta eesti keele aastaks, et arvukate sündmuste ja tegevustega väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi.  Konverentsi „Eesti riigikeele sajand“ korraldavad eesti keele aasta avaüritusena Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Selts ning Haridus- ja Teadusministeerium. Konverentsi info.  Konverentsi otseülekannet saab jälgida SIIN.  
EST