Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati 85 kandidaati
Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati tänavu 85 kandidaati, kelle hulgast valitakse välja parimad kaheteistkümnes kategoorias. Konkursi eesmärgiks on tuua esile tublimaid noortevaldkonna tegijaid ja organisatsioone. Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi sõnul aitab noortevaldkonna tunnustuskonkurss märgata noortevaldkonda panustanud inimesi ja organisatsioone, millel on oluline roll noorte arengu toetajatena. „Tunnustuskonkurss aitab tõsta esile neid, kes seda tõeliselt väärivad ja kelle pühendunud töö on aidanud noortevaldkonda paremaks muuta,“ lausus ta. Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer märkis, et noorsootöö roll noore inimese kujundajana väärib ühiskonnas suurt tunnustust. „Sarnaselt õpetajatega loob noorsootöötaja noorele tingimused mitmekülgseks arenguks. Olgu nad noorsootöötajad noortekeskuses, huviringis või -koolis, malevas või mujal, tänu nende igapäevatööle saab ühiskond juurde noori, kes on uudishimulikud, motiveeritud ja usuvad enda võimetesse,“ ütles ta.  Tunnustuskonkurss toimub sel aastal 13. korda. Nii tänavune kui möödunud konkurss soodustas kogukondades omavahelist koostööd, sest tunnustuskomisjon võtab hindamisele ainult need kandidaadid, keda on esitatud vähemalt kahel korral. Sarnaselt eelmise aastaga esitati kõige rohkem kandidaate aasta noorsootöötaja kategoorias, kus nominentide arv on 17. Palju kandidaate esitati ka kategooriates pikaajaline panus noortevaldkonda (15) ning aasta tegu noorsootöös (11). Ülevaade kõigist esitatud kandidaatidest on Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.  Kandidaate, keda on esitatud vähemalt kahel korral, hindab valdkonna ekspertidest ja noorte esindajatest koosnev tunnustuskomisjon, kes teeb haridus- ja teadusministrile tunnustamiseks ettepanekud. Laureaadid kuulutatakse välja 2019. aasta jaanuaris pidulikul tunnustussündmusel. Taustainfo Tunnustusauhinnad antakse välja 12 kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta huvikool, aasta noortekeskus, aasta noorteühing või -organisatsioon, aasta osaluskogu ja õpilasesindus, aasta noortemalev, aasta noortelaager, aasta kohalik omavalitsus, aasta noorsootööühing, aasta toetaja noorsootöös, aasta tegu noorsootöös, pikaajaline panus noortevaldkonda. Noortevaldkonna tegijate tunnustamist korraldab Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
EST