Noorte Nõukogu tahab panna noorte hääle ühiskonnas valjemalt kõlama
Täna kogunes Haridus- ja Teadusministeeriumis Noorte Nõukogu, kuhu minister Mailis Repsi nõuandev kogu kutsus seekord külla peaminister Jüri Ratase, et arutada laiemalt noorte rolli ühiskonnas. Kohtumise kaalukamad teemad olid noorte valimisea langetamise tulemused ja õppetunnid, kolmanda sektori rahastamine ning vajadus jätkata eraldiseisva noortevaldkonna arengukavaga. Arutelu käigus leiti, et noorte kaasamisega otsustesse nii kohaliku omavalitsuse kui riigi tasandil tuleb tegeleda järjepidevalt. Kiideti heaks mõte kaasata noori strateegia „Eesti 2035“ loomisse ja valdkondlike arengukavade koostamisse. Eestis on noorte aktiivsemaks kaasamiseks muudetud isegi põhiseadust. Möödunud sügisel toimunud kohalike omavalitsuste valimisel said esimest korda osaleda 16- ja 17-aastased noored, kellest 59% kasutas seda võimalust. Riik on aastaid toetanud kohalikke ja piirkondlikke noorte osaluskogusid. Sel aastal on ministeerium koos Eesti Noorteühenduste Liiduga seadnud sihiks, et kõigis omavalitsustes oleks loodud noortele võimalused osaleda kohalike otsuste tegemisel. Noored soovivad lisaks senistele volikogudele ja osaluskogudele ka uusi mittetraditsioonilisi osalusvõimalusi, et anda veelgi suurem panus kodukoha arendamisse.  Noorte Nõukogu teisel kohtumisel räägiti ka õpetajate õigustest koolides, hariduslike erivajadustega õpilaste õigustest ja võimalustest, eestikeelse hariduse tulevikust, kõrghariduse rahastamisest. Minister Mailis Reps kutsus Noorte Nõukogu esimest korda kokku möödunud aasta novembris. Uus nõuandev kogu loodi selleks, et pöörata veelgi rohkem tähelepanu noorte soovidele ja muredele ning kaasata noori senisest enam neile suunatud tegevuste kavandamisse. Noorte Nõukogusse kuuluvad Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Kaitseliidu noorteorganisatsioonide esindajad. Nõukogu tuleb kokku kuni kolm korda aastas. Foto Noorte Nõukogu tänaselt kohtumiselt. 
EST