Minister Mailis Repsi tervitus emakeelepäeva puhul: “Räägime ja kirjutame eesti keeles mõnuga!”
Mõtelda on mõnus, rääkida on raskem /.../ Keel annab meile hindamatu väärtusega võimaluse mõelda ja suhelda. Luuletaja Hando Runneli luuleridu võib muu hulgas tõlgendada ka järgmiselt. Miks on mõtelda lihtsam kui rääkida? Eelkõige sellepärast, et mõelda saab omaette ja üle seletama ei pea, räägitakse aga tavaliselt kellelegi teisele ja oma sõnumi sättimine nõuab lisapingutust. Runneli luuletus jätkub ridadega: Kõnelda on kergem, kirjutada raskem /.../ Miks on kõnelda lihtsam kui kirjutada? Sest kirjutades peame oskama keelt veelgi täpsemalt kasutada. Keele elujõu üle saab otsustada selle järgi, millised on kõnelejate hoiakud oma keele suhtes, kuidas on keel esindatud digimaailmas, kui kõrgel tasemel on keeleuurimine, kas erialakeelt saab hõlpsalt kõnelda ja selles kirjutada. Eesti keel on täis elujõudu. Eesti keeles on võimalik omandada haridust kuni doktorikraadini välja ja oskussõnavara hoitakse värskena kõigis valdkondades. Keeletehnoloogia poolest on eesti keel 50 parima hulgas maailmas. Võimalusi ja põhjust eesti keele üle uhkust tunda on palju. Täna on emakeelepäev, mis on seda pidulikum, et 2019. aasta on eesti keele aasta. Eesti keelest kui riigikeelest räägiti esimest korda sada aastat tagasi eelkonstitutsioonilises aktis „Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord“. Eesti keele aasta tegevused ja sündmused toimuvad terve aasta. Jaanuar oli pühendatud kirjandusele, veebruar keeletoimetamisele ja selgekeelsusele. Praegu on emakeelekuu. Aprillis on tähelepanu all eesti keeleteadus, maikuus terminoloogia ja oskuskeel ning juunis keele staatus ja maine. Juuli on laulupeokuu, august rahvuskaaslaste kuu, september keeleõppe ja tõlkijate kuu. Oktoobris on rõhk lugemisel ja mängul, november on eestikeelse teaduse ja keeletehnoloogia kuu ning detsember eestikeelse hariduse kuu. Kutsun kõigil neil kuudel üles mõtlema, arutlema ja tegutsema selle nimel, et eesti keel oleks väärtustatud kõigis oma avaldumisvormides. Nii kõnes kui kirjas. Oleme uhked oma emakeele üle ning räägime ja kirjutame selles keeles mõnuga. Teeme nii, nagu kirjas Runneli luuletuse lõpusalmis: Mõtelda on mõnus, kuidas kõik on raskem, ärgem sellepärast mõnu mööda laskem! Soovin kõigile head emakeelepäeva! Minister Mailis Repsi videotervitus.
EST