Mailis Reps: noored tahavad ja oskavad poliitilistes otsustes kaasa lüüa
Eile lõppenud noorsootöö foorumil NOORUM arutleti koos noortega tuleviku noortepoliitika ja väljakutsete üle, mis ootavad noori ees järgmisel kümnendil. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et noorsootöö on andnud eneseväljandamise võimaluse kümnetele tuhandetele noortele. „Meie noorsootöötajad on teinud noorte kaasamisel suurepärast tööd, juhendades ja suunates noori nende ettevõtmistes,“ ütles Reps. „Eesti noored tahavad ja oskavad poliitikas kaasa rääkida, kuulakem neid.“ Foorumi esimesel päeval oli fookuses noorte tuleviku planeerimine, noortepoliitika olulisus ja väljakutsed, mis ootavad noori ees erinevates eluvaldkondades. Kõigil osalejatel oli võimalik luua tulevikustsenaariume, milline on aasta 2035 noore jaoks. Foorumi teisel päeval said osalejad ülevaate noortevaldkonna arendamisest Euroopa Liidus ja otsisid lahendusi, kuidas Eestis edasi minna. Foorumil osalenud OECD avaliku valitsemise direktoraadi programmijuht Miriam Allam tõstis esile, et OECD riigid loovad üha enam integreeritud strateegiaid, mis puudutavad erinevaid noortega seotud valdkondi. „Seeläbi ühtlustatakse sihte ja toetatakse laiemaid riiklikke arengueesmärke. Veelgi olulisem on, et kaasates noori strateegia loomisse, soodustatakse noorte seotuse tunnet ning suurendatakse usaldust noorte ja riigi vahel.“ Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Marcus Ehasoo rõhutas, et noored tahavad seista enda tõekspidamiste eest. „Võibolla noored ei kommunikeeri oma väärtusi nii, nagu vanem põlvkond, aga see ei tähenda, et nad ei väärtusta midagi,“ ütles ta. Ehasoo sõnul võiks noortel olla veelgi rohkem võimalusi otsustada ja valikuid teha, näiteks soovib ta näha suuremat valikuvabadust haridusküsimustes. Formaalharidus peaks tema hinnangul olema rohkem seotud mitteformaalse haridusega. NOORUMi võttis kokku Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar, kes toonitas noorte nimel tegutsevate sidusrühmade koostööd. „Meeldiv oli näha, et NOORUMi kahel päeval oli kohal niivõrd palju valdkonna eksperte, huvilisi ja loomulikult ka noori. See võimaldas pidada sisukaid arutelusid ja koguda kõikidelt osapooltelt ideid noortevaldkonna tuleviku planeerimiseks.“ Tibar lisas, et tulevikku planeerides peab koostöö olema järjepidev. Tallinnas toimunud noorsootöö foorumil võtsid sõna ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, ajaloolane ja Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke, Luminor Eesti juhatuse esimees Gunnar Toomemets, SA Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskuse juhataja Anne Kleinberg, Sotsiaalministeeriumi tulevikutöö nõunik Mihkel Kaevats, disainer Jane Oblikas jt. Foorumi korraldas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega 4.-5. oktoobril Tallinnas kinos Kosmos. NOORUMi esimese päeva kõned on järelvaadatavad.  Lisainfo: Gerttu Aavik Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna nõunik Gerttu.Aavik@hm.ee 56270535
EST