Kutse pressikonverentsile: uuringu „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga“ tutvustus
Täna kell 14 toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) pressikonverents, kus minister Mailis Reps ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadur Mai Beilmann tutvustavad uuringu „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga“ tulemusi. Uuringu eesmärk oli analüüsida noorte rahulolu noorsootööga, selgitada välja osalemist piiravad tegurid ja võimalused noorsootöö paremaks pakkumiseks ning hinnata rahulolu muutumist võrreldes 2015. aastal läbiviidud samalaadse uuringuga. Uuringu viis ministeeriumi tellimusel läbi Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut 2017.-2018. aastal.
EST