Keeleseaduse vastuvõtmise 30. aastapäeva tähistatakse konverentsiga
Keeleseaduse vastuvõtmisest möödub 30 aastat ning selle tähistamiseks toimub reedel, 18. jaanuaril kell 12-16 Filmimuuseumi konverentsisaalis keelekonverents. Konverentsi „Keeleseadus 30“ avab peaminister Jüri Ratase videotervitus. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tervitab osalejaid keeleosakonna juhataja Piret Kärtner. Keeleseaduse vastuvõtmise aega meenutavad president Arnold Rüütel, Rein Veidemann ja Mart Nutt. Järgnevad ettekanded. Ülle Madise räägib teemal „Meie väärtuslik salakeel“, Urmas Sutrop „Keeleseaduse väärtused“,  Tõnu Tender „Keeleseadus: loits, manifest, õigusakt“, Mart Rannut „Eesti keeleseadus võrdluses“ ja Ilmar Tomusk „ENSV keeleseaduse sätted 30 aastat hiljem“. Konverents lõpeb erakondade esindajate väitlusega keelepoliitika küsimustes. Debatti ja kogu konverentsi juhib Toomas Kiho. Konverentsi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts ja Eesti keelenõukogu. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis kinnitatakse, et Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Juba esimene, 1920. aasta põhiseadus seadustas riigikeelena eesti keele, praegu kehtiv põhiseadus sätestab eesti keele kui ainsa riigikeele staatuse riigis. Eesti keele ja teiste keelte kasutamist Eesti territooriumil on reguleerinud ja reguleerib keeleseadus. 1989. aasta 18. jaanuaril vastu võetud keeleseadus kuulutas eesti keele riigikeeleks ning seaduse täitmist pidi kontrollima ENSV ülemnõukogu presiidiumi moodustatud keelekaitsekomisjon. 1990. aasta oktoobris tõdes see, et keeleseaduse elluviimiseks on vaja tõhusamaid vahendeid. Samal aastal loodi riigiministri valitsemisalas Eesti Vabariigi Riiklik Keeleamet, mis 1998. aastal muutus keeleinspektsiooniks. Lähem teave: Tõnu Tender, tel 515 4365 Mart Rannut, tel 558 2368
EST