Tartu ülikool

 • Aadress: Tartumaa, Tartu linn, Ülikooli 18
 • Tüüp: Riigikool
 • Telefon: 7375100
 • Fax: 7375440
 • E-post: info@ut.ee

Tutvustus

Tartu Ülikooli, toonase nimega Academia Dorpatensise, asutas 1632. aastal Rootsi kuningas Gustav II Adolf, vajaliku eeltöö ülikooli asutamiseks tegi Liivimaa kindralkuberner Johan Skytte.

Uppsala Ülikooli eeskujul rajatud akadeemia pidi juba algselt edendama teadustööd mitmesugustel erialadel, mille tulemusena on Tartu Ülikool tänapäeval ainuke klassikaline ülikool Eestis. Siin toimub teadusel põhinev õppetöö meditsiinist filosoofiani ning geneetikast informaatikani.

Eesti juhtiva teadus- ja õppekeskusena edendab Tartu Ülikool Eesti rahvuskultuuri ning kujundab Eesti hariduse ja teaduse rahvusvahelist mainet.

Eesti rahvusülikoolina peab Tartu Ülikool väga tähtsaks rahvusvahelist koostööd ning sidemeid Euroopa ja maailma mainekate teadusülikoolidega. Ülikooli teaduspotentsiaali tugevust kinnitab kuulumine ainsa Balti riikide ülikoolina rahvusvaheliselt tunnustatud teadusülikoole ühendava Coimbra grupi võrgustikku.

Tartu Ülikoolis on üheksa teaduskonda ja neli üle Eesti paiknevat kolledžit. 18 000 üliõpilase ja 1700 akadeemilise töötaja rahvusvahelise kogemustepagasi toetamiseks on ülikoolil kahepoolsed koostöölepingud 53 partnerülikooliga 19 riigist.

Viimased uudised

Erialad

Bakalaureuse õpe, päevane õpe

 • Füsioteraapia
 • Kehaline kasvatus ja sport
 • Arstiteadus
 • Hambaarstiteadus
 • Proviisor
 • Kutseõpetaja (ainult avatud ülikooli õppes)
 • Psühholoogia
 • Riigiteadused
 • Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
 • Ajakirjandus ja kommunikatsioon
 • Eripedagoogika
 • Haridusteadus (humanitaarained)
 • Haridusteadus (loodusteaduslikud ained)
 • Haridusteadus (reaalained)
 • Klassiõpetaja
 • Koolieelse lasteasutuse õpetaja
 • Usuteadus
 • Õigusteadus
 • Sisseastujale
 • Geoloogia
 • Geograafia
 • Geenitehnoloogia
 • Füüsika
 • Bioloogia
 • Ökoloogia ning elustiku kaitse
 • Arvutitehnika
 • Materjaliteadus
 • Keskkonnatehnoloogia
 • Keskkonnakorraldus ja planeerimine
 • Keemia
 • Romanistika (prantsuse keel ja kirjandus)
 • Ajalugu
 • Maalikunst
 • Kirjandus ja kultuuriteadused
 • Filosoofia
 • Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Skandinaavia keeled ja kultuurid (taani keel ja ki
 • Saksa keel ja kirjandus
 • Romanistika (hispaania keel ja kirjandus)
 • Klassikaline filoloogia
 • Vene ja slaavi filoloogia
 • Inglise keel ja kirjandus
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Eesti ja soome-ugri keeleteadus (muukeelsetele)
 • Informaatika
 • Matemaatika
 • Matemaatiline statistika
 • Infotehnoloogia

Magistriõpe, päevane õpe

 • Õendusteadus (ainult avatud ülikooli õppes)
 • Rahvatervishoid
 • Rahvusvahelised suhted
 • Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
 • Koolieelse lasteasutuse õpetaja
 • Sotsioloogia
 • Kommunikatsioonijuhtimine
 • Võrdlev poliitika
 • Kasvatusteadused
 • Eripedagoogika
 • Ajakirjandus
 • Koolikorraldus (ainult avatud ülikooli õppes)
 • Läänemere regiooni uuringud (inglise keeles)
 • Põhikooli mitme aine õpetaja
 • Psühholoogia
 • Filosoofia
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Etnoloogia ja folkloristika
 • Skandinaavia keeled ja kultuurid
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koo
 • Slavistika
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • Tõlkeõpetus
 • Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Kunstiõpetuse õpetaja
 • Anglistika
 • Kultuurikorraldus (ainult avatud ülikooli õppes)
 • Ajalugu
 • Klassikaline filoloogia
 • Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Kirjandus- ja teatriteadus
 • Maalikunst
 • Infokorraldus (ainult avatud ülikooli õppes)
 • Romanistika
 • Germanistika
 • Semiootika (inglise keeles)
 • Tarkvaratehnika (inglise keeles)
 • Finants- kindlustusmatemaatika
 • Informaatika
 • Informaatikaõpetaja
 • Matemaatika
 • Matemaatikaõpetaja
 • Matemaatiline statistika
 • Füsioteraapia
 • Kehaline kasvatus ja sport
 • Sisseastujale
 • Geenitehnoloogia
 • Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja
 • Füüsika
 • Biomeditsiin
 • Bioloogia
 • Ökoloogia ning elustiku kaitse
 • Arvutitehnika
 • Keskkonnatehnoloogia
 • Keemia
 • Materjaliteadus
 • Geoloogia
 • Rakenduslik mõõteteadus (inglise keeles)
 • Geograafia
 • Õigusteadus (õppetööga Tartus)
 • Ärijuhtimine
 • Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine
 • Majandusteadus
 • Strateegiline juhtimine
 • Usuteadus
 • Regiooniantropoloogia

Õppetasud/Hinnad

Õppekulude hüvitamise määra nimetatakse õppetasuks. Õppetasu suurus sõltub õppekohast ja õppekavast, millel üliõpilane õpib. Lisaks sellele on oluline jälgida ainepunktide läbimise hulka semestris. Allpool on selgitatud õppetasu maksmise erinevad juhud.

Õppetasu maksmist reguleerib õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes

Aasta jooksul makstud õppetasult maksab riik tuludeklaratsioonis esitatud andmete alusel tulumaksu tagasi. Õppemaks peab olema laekunud selle isiku arvelt, kelle tuludeklaratsioonis õppemaksu deklareeritakse. Täpsemat infot koolituskulude maha arvamisest tuludeklaratsioonis leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt

Õppetasud 2016/2017. õppeaastal

 

Õppetasu maksmine kuni 2012/2013. õppeaastal sisseastunud üliõpilasel kuni 2015/2016. õppeaasta lõpuni

Õppetasu maksmine (sõltumata üliõpilase sisseastumise aastast) alates 2016/2017. õppeaastast

Asukoht

Tartumaa, Tartu linn, Ülikooli 18

Kuidas kooli saab


Videod

Küsimused/vastused

Uudised

Soovid kooli sisu täiendada või vastata avalikele küsimustele? Võta ühendust info@kool24.ee