Sisekaitseakadeemia

 • Aadress: Harjumaa, Tallinn, Kase 61
 • Tüüp: Riigikool
 • Telefon: 6965644
 • Fax: 6965343
 • E-post: info@sisekaitse.ee

Tutvustus

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Viime neis valdkondades läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakume juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.

Akadeemial on lisaks Tallinnas Pirita Kosel asuvale õppehoonele õppekeskused veel Harjumaal Murastes (politsei- ja piirivalvekolledži Muraste kool), Pärnumaal Paikusel (politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kool) ning Lääne-Virumaal Väike-Maarjas (päästekolledži päästekool). Kõigis õppekeskustes on õpilastele loodud mugavad õppe- ja olmetingimused. Näiteks on võimalik külastada akadeemia hea erialakirjandusega raamatukogu, kasutada nii arvutiklassides kui ka juhtmevabalt tasuta Internetti, lisaks õppekavale õppida võõrkeeli, teha sporti, käia tantsukursustel, laulda akadeemia kooris ning osaleda aastaringselt põnevatel kooliüritustel.

Kõigil akadeemias õppijail on kogu õpiaja jooksul võimalus elada õppehoonete vahetus läheduses asuvas ühiselamus, kus samuti on kõik tingimused nii puhkamiseks kui ka õppetööks.

Lõpetanud asuvad tööle Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi haldusalas ning mujal avalikus teenistuses. Pärast kõrghariduse saamist on noortel võimalik edasi õppida magistriõppes. Akadeemia pakub võimalust õppida sisejulgeolekualase magistriõppe programmi järgi või valida ühine magistriõppeprogramm Tartu Ülikooliga. 

Ootame meile õppima või koostööle igaüht, kes tahab oma riiki ausalt teenida, lähtudes akadeemia lipukirjast - Verbis Aut Re! (sõna või teoga ldk).

www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

www.youtube.com/sisekaitseakadeemia

www.twitter.com/sisekaitse

Viimased uudised

Erialad

Kutseõpe

 • Päästekorraldaja
 • Vanglaametnik
 • Politseiteenistus
 • Päästja
 • Päästespetsialist

Magistriõpe

 • Sisejulgeoleku magistriõpe
 • Ärijuhtimine

Kõrgharidusõpe

 • Päästeteenistus
 • Maksundus ja toll
 • Korrektsioon
 • Politseiteenistus

Asukoht

Harjumaa, Tallinn, Kase 61

Küsimused/vastused

Uudised

Soovid kooli sisu täiendada või vastata avalikele küsimustele? Võta ühendust info@kool24.ee