Eesti Maaülikool

  • Aadress: Tartumaa, Tartu vald, Kreutzwaldi 1
  • Tüüp: Riigikool
  • E-post: info@emu.ee

Tutvustus

 

Eesti Maaülikool on avalik-õiguslik ülikool, mis kannab praegust nime 2005. aastast. Ülikooli juured ulatuvad aastasse 1873, mil Tartus alustas tööd veterinaariakool. Aastatel 1951-1991 kandis kõrgkool Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning aastatel 1991-2005 Eesti Põllumajandusülikooli nime.

Maaülikool teeb rahvusvahelisel tasemel õppe-, teadus- ja arendustööd kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside säästliku kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades.

Teadus- ja õppetegevust kavandades peab ülikooli liikmeskond tähtsaks oma rolli maaelu ja -kultuuri põhiväärtuste järjepidevuse kandmisel. Maaülikool kujundab säästlikku ja looduslähedast eluhoiakut ning loodushoidlikku mõtteviisi ning väärtustab elu hoidmist ja looduse säästmist.

Eesti Maaülikooli koosseisu kuulub 5 instituuti, 1 kolledž ja 2 teaduskeskust. Õppe- ja teadustöö hõlmab viit suuremat valdkonda:

·    põllumajandus ja maamajanduse ökonoomika;
·    metsandus;
·    keskkonnateadus ja rakendusbioloogia;
·    veterinaarmeditsiin ja toiduteadus;
·    tehnika- ja inseneriteadus.

Eesti Maaülikoolis õpib ligi 5000 tudengit, ülikoolis töötab ligikaudu 1000 inimest.

Eesti Maaülikool on erinevalt teistest Eesti kõrgkoolidest koondumas ülikoolilinnakuks, mis tagab selle, et silmside kaugusel on õppehooned, raamatukogu, renoveeritud ühiselamud, spordihoone ja matkarajad.


 

Viimased uudised

Erialad

Muu

  • Metsandus

Asukoht

Tartumaa, Tartu vald, Kreutzwaldi 1

Küsimused/vastused

Uudised

Soovid kooli sisu täiendada või vastata avalikele küsimustele? Võta ühendust info@kool24.ee