Eesti Infotehnoloogia Kolledz

 • Aadress: Harjumaa, Tallinn, Raja 4C
 • Tüüp: Erakool
 • Telefon: 6285800
 • Fax: 6285801
 • E-post: info@itcollege.ee

Tutvustus

 Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž) on 2000. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning info- ja telekommunikatsioonifirmade poolt asutatud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (www.eitsa.ee).

IT Kolledžis saab omandada kolmeaastase rakenduskõrgharidusõppes (180 Euroopa ainepunkti, ingl. k. ECTS) bakalaureusekraadiga võrdväärse, kuid spetsiifilisema, kutsele orienteeritud kvalifikatsiooni IT süsteemide administreerimise, IT süsteemide arenduse, Infosüsteemide analüüsi või Tehnosuhtluse erialal.

IT Kolledži õppekavad on ühendatud sertifitseeritud spetsialistiõppe programmidega ning tagavad valmisoleku erinevate rahvusvaheliselt tunnustatud kutse- ning kvalifikatsioonisertifikaatide omandamiseks. IT Kolledžile on antud 21.08. 2010 VV määruse nr. 178 "kõrgharidusstandard" lisa 3 alusel tähtajatu õppe läbiviimise õigus õppekavadel:

•             IT SÜSTEEMIDE ADMINISTREERIMINE (päevaõpe ja kaugõpe)

Eriala lõpetajad tunnevad sügavuti ajakohaste IT-süsteemide (arvuti- ja telekommunikatsioonivõrgud, Internet, andmebaasid jt.) ülesehitust, näitajaid, funktsioone, on võimelised neid pidevalt muutuvates oludes töökorras hoidma, laiendama, ümberhäälestama ning osalema uute teenuste ja rakenduste projekteerimises.

•             IT SÜSTEEMIDE ARENDUS (päevaõpe ja kaugõpe)

Eriala annab mitmekülgse hariduse tarkvaraarenduse ja IT-süsteemide (arvuti- ja telekommunikatsioonivõrgud, Internet, andmebaasid jt.) alal. Eriala lõpetajad tunnevad hästi erinevaid programmeerimiskeeli ja -vahendeid, arenduskeskkondi ning meeskonnatöö aluseid, mis on vajalikud kaasaegse rakendustarkvara arendamiseks ja väljatöötamiseks.

•             INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜS (õhtuõpe)

Eriala lõpetajad tunnevad tasakaalustatult nii infotehnoloogia- kui ka ärisüsteemides toimivaid protsesse, suudavad osaleda keerukate äriinfosüsteemide, rakenduste või teenuste väljatöötamises ning on võimelised töötama rakenduste integreerijatena, süsteemiarhitektidena, infosüsteemide projekteerijatena ja süsteemianalüütikutena.

•             TEHNOSUHTLUS (õhtune õpe)

Eestis ainukesena IT Kolledžis omandatav eriala. Tehnosuhtlus annab lisaks tugevdatud IT baasõppele oskuseid kirjalikuks ja suuliseks eneseväljendamiseks, teadmised disainist, trükitehnoloogiast, turuuuringutest jm. Eriala lõpetajad töötavad ametites, kus on vajalik spetsiifilse IT terminoloogia ja –sisu tõlgendamine IT-toodete ja –teenuste kasutajate ja väljatöötajate vahel.

Loe lähemalt www.itcollege.ee/sisseastujale 

MILLISED ON SISSEASTUMISE TINGIMUSED?

IT Kolledžis õppima asumiseks on vajalik Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

Loe lähemalt tingimuste ja pingerea moodustamise kohta: www.itcollege.ee/sisseastujale/sisseastumistingimused

Dokumentide vastuvõtt
26. juuni - 11. juuli 2012 riigieelarvelistele õppekohtadele päeva- ja õhtuõppesse
26. juuni - 18. juuli 2012 riigieelarvevälistele õppekohtadele päeva- ja õhtuõppesse
10.-18. september 2012 kaugõppesse

IT Kolledžis toimub 20. märtsil 2012 Uudishimupäev, kuhu oodatakse uudishimulikke tutvuma IT Kolledži õppimisvõimalustega, sisseastumistingimustega ja õppehoonega. Lisaks toimuvad põnevad tegevused IT Kolledži laborites.

Loe lähemalt: http://www.itcollege.ee/uudishimupaev

Kontakt:

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Raja 4C, 12616 Tallinn

Tel +372 628 5830 õppeosakond

      +372 628 5800 üldinfo

E-post: info@itcollege.ee

Skype: vastuvott_itcollege

 www.itcollege.ee

Viimased uudised

Erialad

Erialad

 • Tehnosuhtlus
 • Infosüsteemide analüüs
 • IT süsteemide administreerimine
 • IT süsteemide arendus

Muu

 • Tehnosuhtlus
 • IT süsteemide administreerimine-kaugõpe
 • Infosüsteemide analüüs
 • IT süsteemide administreerimine
 • IT süsteemide arendus

Asukoht

Harjumaa, Tallinn, Raja 4C

Videod

Küsimused/vastused

Uudised

Soovid kooli sisu täiendada või vastata avalikele küsimustele? Võta ühendust info@kool24.ee