Tere, te ei ole veel sisse logitud!
eesti
 
KUTSEõPPEASUTUSEDPRINDI SEE LEHT
  • Tutvustus
  • Õppima asumiseks väljakuulutatud vastuvõtu ajal saab avalduse ja dokumendid esitada: Internetis kooli kodulehe kaudu "Esita avaldus" Kõik kohustuslikud dokumendid saab e-keskkonda üles laadida või saata digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvott@vikk.ee Vastuvõtukomisjonile kohapeal Vana-Võidus kooli peahoones Looduse tee 2. Täiendavat teavet saab telefonil 4351020. Kooli astumiseks kohustuslikud dokumendid: Isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass); Elektrooniline avaldus, mis täidetakse interneti kaudu või kohapeal (väljatrükitud avalduselt leiate info vestluste või testi tegemise kuupäeva ja toimumiskoha kohta); Keskhariduse baasil õppima asumiseks gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõputunnistus ja hinnetelehe originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Viljandi Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia; Põhihariduse baasil õppima asumiseks põhikooli lõputunnistus ja hinnetelehe ning lõpuklassi tunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Viljandi Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia; Haridusnõudeta erialal õppima asumiseks viimane tunnistus; Tervishoiuteenust osutava isiku poolt (perearst) õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend, et võib seda eriala õppida ja hiljem ka töötada; Alaealised esitavad eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaardi (tagastatakse); Alaealised esitavad õppima asumiseks vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku; Võimalusel suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakoha olemasolu kohta. Erivajadustega õppija rehabilitatsiooniplaan (kui plaan näeb ette tegevusi või teateid koolile) Õppimistingimused: õppeaeg on sõltuvalt erialast (õppekavast) 20 kuni 140 nädalat; koolipõhises ja sessioonõppes on ligi pool õppeajast praktiline õpe kooli laborites ja ettevõtetes; mittestatsionaarses ja töökohapõhises õppes on praktilise õppe osakaal üle poole õppeajast; hea õppeedukuse ja kooliskäimise korral maksame õppetoetust 60 €; õpilased saavad taotleda lisastipendiume omavalitsustelt, ettevõtetelt või erialaliitudelt (kui neid välja antakse; näiteks kokkadel EHRL stipendium); kortertüüpi õpilaskodus on kaasaegsed majutustingimused, koha maksumus on 38 € kuus. Selle eest saab koha kaheses toas, hommikul süüa ja 2 korda kuus puhta voodipesu; majanduslike raskuste korral maksame avalduse alusel eritoetust; keskhariduse baasil õppija saab vähemalt aastase õppeajaga õppides taotleda õppelaenu; bussisõit kooli toimub maakonnas igal koolipäeval ja õpilaskodu elanikele 2 kord kuus ja pühade ajal tasuta (riigi kulul); koolilõuna on põhihariduse baasil või haridusnõudeta õppijatele kuni 20-aastaseks saamiseni jooksva õppeaasta lõpuni tasuta (riigi kulul); tunnid algavad ja lõpevad sõltuvalt tunniplaanist; koolivaheajad on talvel, kevadel ja suvel; parimad õppijad osalevad Eesti noorte kutsemeistrivõistlusel Noor Meister, mille võit annab võimaluse oma erialal esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel (kui see eriala on võistluskavas); VIKK Autokool pakub võimalust omandada autojuhtimise oskused soodushinnaga (-10 %); õppekava alusel saavad B kategooria juhtimisõiguse autotehnikuks ja keskkonnatehnikuks õppijad; huvialaringid pakuvad võimalust pärast õppetööd oma lemmikaladega tegelemiseks (autoring, robootika, sport, bänd jne); sport on koolis heal järjel, meil on korralik spordihoone. Valida on pallimängud, kergejõustik, maadlus, jõualad ja mitmed võistkondlikud mängud: korv-, võrk- ja jalgpall, saalihoki ...; isiklike kohustuslike tööriiete ja õppevahendite soetamisel tasume poole (ülempiir 50 €) nende maksumusest (tööriided ja vahendid hangib kool); vajadusel saab jääda akadeemilisele puhkusele; üle õppekavas ettenähtud õpiaja õppijatele võib kehtestada vastavalt erialale õppemaksu (sõltuvalt erialast 1 ainepunkt ehk kursus 25 kuni 50 €). Kõik dokumendid või nende koopiad võib esitada digitaalselt allkirjastatult elektroonselt aadressil vastuvott@vikk.ee või kohapeal aadressil Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald 70108; info tel 4351020; www.vikk.ee Viljandi Kutseõppekeskuses (VIKK) saavad riiklikult tellitud või tasulistel koolituskohtadel õppida põhi- või keskhariduse omandanud (sh erivajadustega), samuti vähemalt 17-aastased haridusnõudeta õppida soovijad. Õppida saab kooli- või töökohapõhises õppes statsionaarses või mittestatsionaarses (sessioonõpe) vormis. Mõnel erialal on ka töökohapõhise ja õpipoisi-õppe võimalus (korstnapühkija, keevitaja, elektrik, sadulsepp, pehmemööbli valmistaja, kokk ...). Üle 22-aastastel õppida soovijatel on võimalus kutset omandada üldharidusaineid õppimata ehk siis ainult kutseks vajalikke aineid õppides. VIKKis on võimalused õppimiseks ka erivajadustega inimestele: - lihtsustatud õppekavad (LÕK) ehitusviimistleja, ehitaja ja abikoka eriala õppimiseks; - vaegkuuljatele sobivad enamus erialadest, kui õppija saab enamuse ajast hakkama ilma viipekeele tõlgita; - eraldi vaegkuuljate õpperühm igal erialal, mis ei nõua head kuulmist, kui õppijaid on vähemalt 10 (ehitusviimistleja, automaaler, IT süsteemide tehnik, tarkvaraarendaja jne.); - liikumispuudega õppijatele neile sobivatel erialadel (tarkvaraarendaja). Meil saab valida eriala vastavalt oma eelnevale haridustasemele või oskustele: eriala, mille omandamiseks pole eelnevat haridustaseme nõuet, või eriala, mille omandamine on võimalik vähemalt põhihariduse olemasolul või eriala, mille omandamine on võimalik vähemalt keskhariduse olemasolul või eriala, mille omandamine on võimalik vähemalt kutsekeskhariduse olemasolul (müügikonsultant) või eriala, mis on kohandatud omandamiseks erivajadustega õppijatele. VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.
 • Viimati loginud kasutajad
 • Top videod
 • Top koolid/firmad
 • LooritarmanulaidhayakamayaQuixykadipytsepptesterkatrintiitsonemilykashmitasperfekt88Oliver
 • tv48 tv26 tv55 tv53 tv25 tv50 tv64 tv47 tv44 tv56
© Kool24.ee - Haridusportaal ja kooliportaal | Meist| Reklaam| Kasutamistingimused| Meeskond| Kool Kutsub teatmik| Partnerid image
X
 • Kriteeriumid
  Maakond:
  Linn/Asula:
  Aadress:
  Kooli tüüp:
  Koduleht:
  Rohkem infot: