Tere, te ei ole veel sisse logitud!
eesti
 
REGISTREERIMINE
PORTAALI KOOL24 REGISTREERIMISEKS VAJALIKUD ANDMED
* Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud
* Kasutajanimi:
* Parool:
* Parool uuesti:
Registreeritud kasutajate lisavõimalused
1 ) Täies pikkuses videode vaatamine.
2 ) Galeriides lukustatud fotode nägemine.
3 ) Fotode ja videode kommenteerimine.
4 ) Profiili haldamine.
5 ) Loosimises osalemine.
SINU E-POST
* E-post:
Sisesta õige e-post
Me saadame teile kirja sellele aadressile kinnitamaks , et olete kirjakasti omanik!
VALI ENDALE NÄGU
ico 1ico 2ico 3ico 4ico 5ico 6ico 7ico 8
Vajuta siia pilt enda arvutis
SINU ANDMED
* Eesnimi:
*Perekonnanimi:
Sünnikuupäev:
Sugu:Mees Naine
Õpid? Jah Ei
Töötad? Jah Ei
Elukoht:
Andmed sinu kohta
Üks inimene tohib omada ainult ühte kontot!Keelatud on registreerida rohkem kui üks kord,kasutada teiste isikute andmeid ja/või väljamõeldud andmeid
TEAVITA SÕPRU (ei ole kohustuslik )
1. sõbra e-post:
2. sõbra e-post:
3. sõbra e-post:
Seltsis segasem!
+ lisa uus sõber
KASUTAJATINGIMUSED
Kasutajatingimused

Nimetatud veebikeskkonna kasutajad kohustuvad juhinduma järgnevatest reeglitest:
1. Kool24.ee omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.
2. Kool24.ee omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused 
     kajastuvad siin lehel.
3. Saiti kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid.
4. Iga kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.
    Kui Kool24.ee lehe haldaja avastab, et ühel kasutajal on pahatahtlikult loodud rohkem kui üks konto
    ja seda on kasutatud pahatahtlikult näiteks loosimiste jne tulemuste muutmiseks on Kool24.ee
   haldajal õigus kustutada nii kasutaja kõik kontod kui ka vaadata üle võimalused konkursi või
   loosimise tulemused mida on mõjutatud antud kasutaja poolt .
5. Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, 
    kommentaaride, foorumipostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms. 
    Konkreetsed pretensioonid palume edastada info@kool24.ee, lisades kirjale kopeeritud kujul oma  
    eelnenud korrespondents tervikuna isikuga, k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja
    päisel, või muu tõendusmaterjal. Keelatud on rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade ja 
    kommentaaride saatmine postkasti,uudistes,galeriis,videotes, foorumisse või Kool24.ee kasutajate 
    piltide kommentaariveergu.
6. Keelatud on rõvedate, kedagi solvata võivate või ebaeetiliste kasutajanimede loomine. Samuti 
    edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud ebaeetilist või seadusega vastuolus  
    olevat. Kool24.ee teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste kasutajate vastu. Keelatud on 
    üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda Kool24.ee kasutajate privaatsust ja võimalust      saiti mugavalt kasutada. Reeglite rikkumise korral – vastavalt rikkumise raskusastmele kohaldatakse
    rikkujale karistus. Väga kerge tahtmatu rikkumise korral võib kasutaja saada hoiatuse. Märkus või 
    hoiatus ei kuulu vaidlustamisele. Raskemate rikkumiste korral Kool24.ee reeglite vastu blokeeritakse
    kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise võimaluseta. 
ANDMETE TÖÖTLEMINE
7. Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud Kool24.ee omanikule
    nõusoleku töödelda kasutaja poolt Kool24.ee saidil avalikustatud informatsiooni, sh saidil
    olevat/olevaid pilti/pilte ning muid isikuandmeid: 
    7. 1. Kool24.ee omanike poolt teenuse osutamise eesmärgil; 
    7. 2. Kool24.ee omanike poolt teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, sh selleks et pakkuda
             kasutajatele personaalsemaid, mugavamaid ja uuenduslikke lahendusi nii Kool24.ee omanike
             poolt kui ka Kool24.ee koostööpartnerite kaudu. 
    7. 3. Kool24.ee omanike omadel eesmärkidel tingimusel, et kasutaja andmete, sh piltide, kasutamine
            ei ole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
8. Kasutades Kool24.ee teenust või rakendust, mis eeldab kasutajaga seotud andmete edastamist
    kolmandatele isikutele (sh ka väljaspool Kool24.ee omanikega samasse kontserni kuuluvad
    ettevõtetele), kes on seotud konkreetse teenuse osutamise ja/või vahendamisega, on kasutaja
    eelnevalt nõustunud enda kohta andmete, sh piltide ja muude isikuandmete edastamisega, mis on
    otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks. Eelnimetatud nõusoleku tagasivõtmist loetakse
    ühtlasi ka kasutaja sooviks loobuda selle teenuse kasutamisest. Käesolevate reeglitega nõustudes
    on kasutaja andnud Kool24.ee omanikele nõusoleku saata Kool24.ee kasutajatele enda või
    koostööpartnerite reklaami sisuga teateid kasutajate Kool24.ee postkastidesse ning saata Kool24.ee
    firma infot Kool24.ee kasutajate meiliaadressile.
PILTIDE LISAMISE KORD
9. Lisatav pilt peab olema JPG formaadis. Pilt peab täitma terve pildiruumi (keelatud on skännimisel
    jäänud valge äär ümber pildi) ja olema vertikaalses asendis. Pildil peab olema inimene ja ta nägu
    peab olema nähtav. Inimene peaks olema pildil esiplaanil, näiteks klassipildid sellele reeglile ei
    vasta. Pildi lisamisel palume tähelepanu pöörata pildi kvaliteedile ja suurusele. Liiga väikseid,
    uduseid või häguseid pilte moderaatorid ei aktsepteeri.
10.Kui pildil on mitu inimest, peab pildi omanik ennast pildil esile tooma, märkides oma täpse asukoha
     kas pildil või pildi all. Pornograafilised ja erootilised pildid on keelatud. Piiri, kust alates pilt või poos
     on liiga erootiline, määravad moderaatorid. Keelatud on rõveda või kedagi solvata võiva sisu ja
     allkirjaga pildid. Lubatud ei ole pildid, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi,
     vaenu või vägivalda (nt. relvaga kellegi pihta sihtimine).
11.Keelatakse narkootikume eksponeerivad või alkoholi/suitsetamist seadusevastaselt (alla 18
     eluaastat) eksponeerivad pildid. Täisealiste kasutajate puhul võib moderaator pildi keelata, kui
     pildilolija on silmnähtavalt purjus, alkohol/sigaretid on ilmselgelt pildi peategelased või pilt koos pildi
     allkirjaga õhutab alkoholi/sigarette tarbima. Kanepilehe kujutis pildil või pildi all on narkootikume
     propageeriv. Samuti keelatakse vesipiibuga pildid.
12. Keelatud on lastepildid vanuses 0 - 6 a (k.a.).
      Lastepildiks loetakse alla 7 aasta vanuse inimese pilti, juhul kui kontoomanik pole just 7-10   
      aastane arvutikasutaja. Samuti on lastepilt see, kui 25 aastane kasutaja lisab pildi ajast, mil ta oli
     10. Kui aga 10 aastane kasutaja lisab enda pildi, on see ok.
13. Keelatud on pildid, mis sisaldavad reklaami pildis või pildiallkirjas, reklaamiks loetakse ka
      äriettevõtte või fotovalmistaja (s.h. pildi töötleja või töötlemisega tegeleva grupi) logo pildi äärelNii
      piltidel kui ka pildiallkirjas on keelatud kasutada copyright märki ©.
14. Keelatud on pildid, kus töötluse tulemusena pole pildi omanik enam äratuntav, töötlus moonutab
       pilti liigselt või tõmbab vaataja tähelepanu endale. Samuti on keelatud mitme pildi
       kokkumonteerimine ja võõraste taustade kasutamine. Lubatud on töötlus, mis parandab pildi
       kvaliteeti (parandab fookust/teravust/balanssi). Ühte ja sama pilti saab lisada kontole vaid ühe
       eksemplari.
15. Keelatud on autorikaitse alla kuuluda võivate, samuti võõraste piltide lisamine.
16. Keelatud on pildid kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad
       õigused, samuti on keelatud enda pildile lisada autoriõigustega kaitstud detaile (tausta, logosid
       jms.) Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi
       Kool24.ee-s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage klienditeenindusele, lisades kirjale
       kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetuse tervikuna pildi avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja
       kirjasaatmise kellaajad kirja päises). Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume
       edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega "rikkuja" ja kontoomaniku konto aadressiriba
       märkega "konto omanik". Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid. Kui pildil
       olev inimene või pildi autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pildi avaldamiseks ja esitab
       pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik. Andmed, mida saab
       kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale
       riigiametile.Palume pilte lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on õigus tagasi lükata ka
       need pildid, mis pole vastuolus ühegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult või vormilt
       ebasündsad või võivad kedagi kahjustada. Pildi/piltide sobivuse ja reeglitele vastavuse üle
       otsustavad Kool24.ee moderaatorid.
17. Kool24 võib vajadusel muuta/lisada kasutajatingimustesse punkte mida on vaja portaali paremaks 
       toimimiseks ja on vajalik vastavalt omale soovile, ning uuendused kajastuvad kasutajatingimuste
       all.
18. Kasutaja nõustub saama Kool24 poolt uudiskirju /reklaame/pakkumisi registreerimisel lisatud
       e-mailile.

* Olen lugenud üleval olevaid kasutajatingimusi ja nõustun tingimustega.
* Kontrollkood { ainult väiksed tähed }

 • Viimati loginud kasutajad
 • Top videod
 • Top koolid/firmad
 • LooritarmanulaidhayakamayaQuixykadipytsepptesterkatrintiitsonemilykashmitasperfekt88Oliver
 • tv48 tv26 tv55 tv53 tv25 tv50 tv64 tv47 tv44 tv56
© Kool24.ee - Haridusportaal ja kooliportaal | Meist| Reklaam| Kasutamistingimused| Meeskond| Kool Kutsub teatmik| Partnerid image
X
 • Kriteeriumid
  Maakond:
  Linn/Asula:
  Aadress:
  Kooli tüüp:
  Koduleht:
  Rohkem infot: